Apatches “(DES-)CONEXIÓN” – Antic Teatre 23/10/2010

APATCHES “(Des-)Conexión” – Noves Tecnologies ESTRENA en Antic Teatre (http://www.anticteatre.com) 21 a 24 octubre 2010 Idea i direcció: APATCHES (Noemí Laviana, Raquel Labrador) Coreografia i interpretació: Victoria Macarte Música: Néboa (Javi Álvarez) Realització audiovisual: APATCHES Disseny llums: Ana Rovira Disseny…

Apatches "(DES-)CONEXIÓN" - Antic Teatre 23/10/2010

Source

0
(0)

APATCHES
“(Des-)Conexión” – Noves Tecnologies

ESTRENA en Antic Teatre (http://www.anticteatre.com) 21 a 24 octubre 2010

Idea i direcció: APATCHES (Noemí Laviana, Raquel Labrador)
Coreografia i interpretació: Victoria Macarte
Música: Néboa (Javi Álvarez)
Realització audiovisual: APATCHES
Disseny llums: Ana Rovira
Disseny vestuari: APATCHES

Coprodüit per:
Mercat de les Flors (Barcelona),
Antic Teatre / Adriantic (Barcelona)

Amb suport:
Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CONCA)

Col.laboradors:
L’Estruch de Sabadell, Dansa + a prop, La Porta i Hangar

Links:
www.apatches.net
http://apatches-des-conexion.blogspot.com/
www.tea-tron.com/apatches/blog/

CAT/// CAST/// ENG///

DECLARACIÓ
APATCHES és un grup artístic compost per Raquel Labrador i Noemí Laviana, que neix de l’interès per les possibilitats expressives de la interconnexió entre les arts visuals i escèniques. D’aquesta recerca sorgeixen atmosferes per les quals bussegen narratives que no són conclusives o lineals sinó suggeridores, atmosferes que busquen a l’espectador per a submergir-li en un imaginari en el qual s’intuïx més que s’encerta.

Han actuat en diferents tipus d’esdeveniments com el Cicle Live Cinema en Caixaforum comisariat per Mia Makela i han rebut el premi en la IV Mostra de Peces Curtes, organitzat pel Ajuntament de Barcelona i el Mercat dels Flors.

PROJECTE
(Des-)connexió parteix de la idea de dur a escena la navegació online d’un usuari X. Partim d’un viatge a través d’alguns dels secrets més comuns d’aquest mitjà per a reinterpretar-lo en un llenguatge escènic. La mimesi i l’exhibicionisme es converteixen aquí en elements visibles i la comunicació, tant textual com a través d’imatges i fotos, en el fil conductor.

Aquest trajecte que sembla quotidià pot ser controlable, seudocontrolable o descontrolable, en ocasions lineal, tal com ho havíem traçat al principi, i en unes altres, sabem el punt del que partim però l’esdevenir de la xarxa s’encarrega de la resta. En aquesta interpretació poètica d’un fragment de la nostra quotidianitat, el video en directe i l’expressió corporal són les eines que donen cos a aquesta peça escènica.

CAST///

DECLARACIÓN
APATCHES es un grupo artístico compuesto por Raquel Labrador y Noemí Laviana, que nace del interés por las posibilidades expresivas de la interconexión entre las artes visuales y escénicas. De esta búsqueda surgen atmósferas por las que bucean narrativas que no son conclusivas o lineales sino sugerentes, atmósferas que buscan al espectador para sumergirle en un imaginario en el que se intuye más que se acierta.

Han actuado en diferentes tipos de eventos como el Ciclo Live Cinema en Caixaforum comisariado por Mia Makela y han recibido el premio en la IV Mostra de Peces Curtes organizado por el Ajuntament de Barcelona y el Mercat de les Flors.

PROYECTO
(Des-)conexión parte de la idea de llevar a escena la navegación online de un usuario X. Partimos de un viaje a través de algunos de los entresijos más comunes de este medio para reinterpretarlo en un lenguaje escénico. La mimesis y el exhibicionismo se convierten aquí en elementos patentes y la comunicación, tanto textual como a través de imágenes y fotos, en el hilo conductor.

Este trayecto que parece cotidiano puede ser controlable, seudocontrolable o descontrolable, en ocasiones lineal, tal y como lo habíamos trazado en un principio, y en otras, sabemos el punto del que partimos pero el devenir de la red se encarga del resto. En esta interpretación poética de un fragmento de nuestra cotidianidad, el video en directo y la expresión corporal son las herramientas que dan cuerpo a esta pieza escénica.  

ENG///

STATEMENT
APATCHES is an artistic group made up by Raquel Labrador and Noemí Laviana, with the main interest in the expressive possibilities from the interconexión between visual and scenic arts. They create atmosfears where the narrative is not conclusive nor lineal but suggestive, atmosfears where the audience can get immersed into a surreal and unsettling imaginarium.

They have performed in different events such as Ciclo Live Cinema in Caixaforum curated by Mia Makela and the have received the First Prize in IV Mostra de Peces Curtes organized by Barcelona’s Council and Mercat de les Flors.

PROJECT
(Des-)conexión departs with the idea of bringing the online surfing of an X person to the scene. We start with a journey across some of the more common aspects of this media to re-interpret them with a scenic language. The mimesis and the exhibitionism become trade marks while the communication, be it textual or through imagery, becomes the thread.

This everyday looking path can be controllable, pseudocontrollable or uncontrollable, sometimes it will be lineal, as planned from the beginning, other times we know the point of departure while what is to come depends directly on the internet. In this poetic interpretation of a fragment of our daily life, real time video and corporal expression are the tools that make up this scenic piece.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *